EE-programmet vid Brinellgymnasiet har följande inriktningar:

Automation 

Robotsal
Robotsal, övningsal robotteknik.

Dator- och kommunikationsteknik

Datalabb
Datalabb, rack för gymnasiearbete.

Elteknik

Elverkstad, elmotorstyrning.